På tide å flytte fra hus til leilighet?

På tide å flytte fra hus til leilighet?

På tide å male huset igjen?

Mange kvier seg for å ta steget fra enebolig til en mindre bolig når neste fase i livet nærmer seg. Det er imidlertid gode grunner til å bryte opp og starte på nytt før det blir høyst nødvendig.

Det er når yrkeslivet snart er slutt som de fleste av oss begynner å tenke på å forlate eneboligen. 

– Det er store individuelle forskjeller, men sett i ørneperspektiv vet vi at mange vurderer sin bosituasjon når man nærmer seg pensjonsalderen. En del flytter før dette, mens andre blir boende i eneboligen enda lenger, kanskje for alltid, sier Kåre Elnan. Han er siviløkonom og markedsdirektør i Prognosesenteret, analyse-foretaket som holder et skarpt blikk på alt som skjer innen boligrelaterte temaer. – I en del tilfeller kan flytteprosessen bli for krevende, og et generelt råd kan nok være at man gjennomfører flytting mens man fortsatt er rimelig vital og oppegående.

Tenk nytt, lyder ekspertens råd: – Fordelen med å flytte til et nybygget boligområde eller leilighetsprosjekt er at beboerne der gjerne ønsker å knytte kontakt med sine nye naboer.

 80 000 på flyttefot

Det er i første rekke de voksne husholdningene, der barna har flyttet ut hjemmefra, samt pensjonistene som flytter eller vurderer å flytte fra eneboligen sin. – Disse gruppene kjennetegnes ved at de ikke nødvendigvis må flytte, men at de flytter dersom de finner en bolig som appellerer til deres preferanser og behov, sier Elnan.

Det er årlig cirka 100 000 husholdninger i disse to gruppene som vurderer å flytte, og 80 prosent gjennomfører planene. – Majoriteten i disse gruppene ønsker å flytte fra hus til en mindre og enklere bolig, ofte leilighet, forteller markedsdirektøren.

 Enklere hverdag

Prognosesenterets Future Living-analyse av forbrukernes preferanser når det gjelder nåværende og fremtidig bosituasjon, forteller tydelig at en enklere hverdag er den vanligste begrunnelsen for å flytte. – Enkelheten kan dels bety at man vil bo mer sentralt, dels at man vil ha en mindre og mer lettdrevet bolig, sier Elnan. – Ønsket om enklere boform kan trigges av skrantende helse, så vel som ønsket om å frigjøre tid til å reise mer eller tilbringe tid på hytta.

 Fordel med nybygg

Ofte ligger leilighetskomplekser i et annet strøk av byen enn der man bor i enebolig, og det kan føles utfordrende å skulle finne et sted der man vil trives. Tenk nytt, lyder ekspertens råd: – Fordelen med å flytte til et nybygget boligområde eller leilighetsprosjekt er at beboerne der gjerne ønsker å knytte kontakt med sine nye naboer. Det kan følgelig være enklere å knytte nye kontakter enn om man flytter inn i et etablert boligområde, avslutter Kåre Elnan.

Tilbake