Blant landets beste arbeidsgivere

Blant landets beste arbeidsgivere

Foto av ansatte i Selvaag Bolig som feirer sertifiseringen som Great Place to Work

Etter svært gode resultater i årets medarbeiderundersøkelse har Selvaag Bolig for andre gang fått den prestisjetunge sertifiseringen ”great place to work”.

Sertifiseringen er basert på en global standard for hva som kjennetegner en god arbeidsplass. Standarden er utviklet av Great Place to Work Institute gjennom 25 års forskning og analyse av mange tusen organisasjoner. 

Sertifiseringslogo Great Place to Work

Årets medarbeidertilfredshet er den høyeste for Selvaag Bolig noensinne.

– Vi har som mål at Selvaag Bolig skal være et av landets beste steder å jobbe. Det er hyggelig å se at vi lykkes og at årets medarbeidertilfredshet er den høyeste noensinne. Undersøkelsens resultater brukes til å utvikle selskapet videre. Ny innsikt skal brukes til å utvikle organisasjonen videre, sier Baard Schumann.

Jannik Falck i Great Place to Work Institute sier sertifiseringen viser at Selvaag Bolig jobber systematisk med medarbeidertilfredshet og dette har gitt gode resultater.

– Kjernen er systematisk jobbing med tillitsbasert ledelse som fundament. Dette er avgjørende for de ansattes engasjement og opplevelse av mestring. Vi vet at dette også virker inn på selskapets økonomiske resultater over tid, sier han. 

Sertifiseringen er gjort gjennom to trinn. Først er det foretatt en grundig nåsituasjonsanalyse basert på medarbeideres opplevelse av grunnleggende forhold på arbeidsplassen. I tillegg er det utført en kartlegging og vurdering av Selvaag Boligs organisasjons- og lederpraksiser. I trinn to er det foretatt en grundig vurdering for å avdekke styrker, svakheter og forbedringsområder.

Sertifiseringen er først og fremst basert på medarbeideres opplevelse.

Tilbake