Plusskonseptet er blitt en suksess

Plusskonseptet er blitt en suksess

Scroll for å lese mer

På Landås Pluss blir det bemannede serviceområdet en sentral del av bomiljøet. Vertskapet vil hjelpe deg med å løse hverdagens små og store utfordringer, slik som feriepass av leilighet og skjorterens. Snobberi for eliten? – Nei, den nye hverdagen, mener Anders Haavik.

Plusskonseptet er blitt en suksess fordi stadig flere tillater seg hjelp med å få et enklere og mer behagelig liv, sier daglig leder Anders Haavik i Selvaag Pluss Service.

Haavik har mange års erfaring med drift av flere kjente og store hoteller i Norge. De siste årene har han tilbragt hos Selvaag Bolig, og har vært med hele veien på utviklingen av det som i dag er livsstilkonseptet Plussboliger®.

DYRKER LIVSKVALITETEN
Nøkkelen til Plussboligenes suksess er et tilstedeværende og fast vertskap. Plusstilbudet fra Selvaag Bolig er imidlertid mer enn et profesjonert vertskap, som ser deg og tilbyr hjelp når du trenger det.

Pluss-sjefen forteller at ansvaret med å skape et hjem hvor folk trives og lever gode liv tas på alvor. Å legge til rette for samhold er en viktig del av oppgaven.

Aktivitetstilbudet tilpasses det enkelte Plussprosjektet, basert på beboernes innspill og ønsker. – De ulike aktivitetene bygger fellesskap og gir trygghet i livet. Beboerne forteller at Plusskonseptet har hatt en svært positiv innvirkning på nabolagsfølelsen og livskvaliteten.

DELINGSØKONOMI SATT I SYSTEM
Mange av aktivitetene har sitt utspring i Plusshuset – selve hjertet i prosjektet. En viktig del av Plussbolig® konseptet er at beboerne har anledning til å dele på fasiliteter og tjenester.

– Tilbudene har flere trekk som man kjenner igjen fra delingsøkonomien. Her deler beboerne på fasiliteter i fellesskapet, noe som er et godt miljøtiltak og fører til reduserte kostnader. Når for eksempel flere bestiller skjorterens gjennom resepsjonen, sparer vi turer til og fra renseriet og samtidig oppnår beboerne reduserte priser ved større innkjøp, påpeker Pluss-sjefen.

Med de ekstra overnattingsrommene i tilknytning til serviceområdet trenger du ikke å kjøpe den største leiligheten for å ha rom til et par overnattingsbesøk i året.

Et liv i en Plussbolig® betyr at du får mer tid til de viktige tingene i livet. Det er rett og slett en smartere måte å leve på, avslutter han.

Tilbake

Vil du vite mer?

Vi forteller deg gjerne mer om Plusslivet®. Ta kontakt allerede i dag for mer informasjon om Pluss.