Arkitektenes visjon for Lervig Brygge Pluss

Arkitektenes visjon for Lervig Brygge Pluss

  • Arkitektens visjon
  • Rogaland

Lervig Brygge Pluss er tegnet av Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo. Hør mer om deres tankeprosess bak høyhusene ytterst i sjøkanten?

I enden av Lervig Brygge, ytterst mot sjøen, er Lervig Brygge Pluss realisert. Beliggenhet ved sjøen, nærhet til grøntområder og gangavstand til sentrum utgjør en attraktiv ramme for boligene som er oppført her. Med kulturbasen «Tou Scene» som nærmeste nabo, flere nye boligprosjekter i ryggen og en gjennomgående kaipromenade langs vannkanten, er Lervig Brygge Pluss et innholdsrikt og fremtidsrettet boligområde i Stavanger.

Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo vant i 2008 arkitektkonkurransen, som ble utlyst i regi av Selvaag Bolig. Byggene er utformet slik at alle leilighetene har sol med spektakulær utsikt og vann på alle kanter.

Luftige balkonger som gir nærkontakt med sjøen, samtidig som mulighet for innglassing gjør at en kan bruke balkongen hele året.

Leilighetene har åpningsbare innglassede balkonger for å forlenge brukstiden gjennom året.
Vil du ha tips til innredning av balkongen?


Byggene står på et kupert parklandskap – et grønt fellesareal for beboerne – som gir rom for rekreasjon og lek. Under dette ligger en to-plans parkeringskjeller med heis direkte opp til leilighetene. Bebyggelsen omrammes av en kaipromenade, som sammen med de indre grøntområdene byr på ulike uterom med forskjellige kvaliteter, avhengig av vær, vind og solforhold. På nord-østsiden av ”øya”, langs kaipromenaden, ligger serviceområdet knyttet til Selvaag Pluss konseptet. Med fin utsikt til fjorden er dette et attraktivt tilbud til beboerne på ”øya”.

Les mer om Plusskonseptet?

Fire høyhus som speiler seg i sjøkanten, sentralt men likevel stille og solrikt.

Byggene har et moderne og lett uttrykk med en metallkledning som reflekterer lyset og fargene på himmelen og sjøen. Dette gir et uttrykk som endrer seg gjennom døgnet og årstidene. Byggene er utformet slik at alle leilighetene, ut fra sin beliggenhet, får sin del av sol og utsikt.

Se flere bilder av de fire høyhusene i sjøkanten.

Tilbake