En plass på pallen

En plass på pallen

Scroll for å lese mer

Helt øverst i Lørenskog Stasjonsby kommer Pallplassen. Her troner de fremtidige beboerne øverst på pallen, og kan skue kilometervis ut over landskapet mot syd og vest.

Husene på Pallplassen er spesielt utformet for å stå godt til omgivelsene, der de ligger helt i skogkanten ovenfor den stadig fremvoksende Stasjonsbyen. Det er samtidig sørget for en hovedvekt av hjørneleiligheter, som sammen med ekstra takhøyde og store vinduer gir enestående utsyns- og lysforhold.

Skillet mellom boligene og omgivelsene viskes ut gjennom bruk av naturlige materialer og farger i de ulike fasadene. Skjermtegl og spontegl henter inspirasjon fra tradisjonen med å bygge i stav, mens fasadene med trekledning i varme, gylne toner klinger godt sammen med det furupregede landskapet.

De tolv husene på tomten rommer rundt 290 leiligheter til sammen, og omkranser to bilfrie tun i lettkupert terreng. Mellom husene finnes forskjellige soner for både lek og ro, kledd med vekster inspirert av skogbunn. Arkitekten og landskapsarkitekten har lagt mye vekt på at bebyggelsen og friområdene skal fremme et godt naboskap. Et unikt bidrag til bomiljøet er å knytte uteområdene sammen i en felles allmenning, med torg, festplass og møtesteder.

Fra her i skogkanten ovenfor stasjonsbyen er det kort vei til alt du behøver i det daglige. I nærmiljøet ligger barnehage, barneskole, dagligvarebutikker og serveringssteder – alt du trenger for å få hverdagen til å gå opp.

Tilbake