Planprogram for Bjerke er godkjent

Planprogram for Bjerke er godkjent

Scroll for å lese mer

Planprogrammet for Bjerke er godkjent av Oslos bystyre, og prosjektdirektør Patrik Eriksson kan dermed glede seg til den videre utviklingen av en ny bydel - høyt over Oslo.

For en spennende plan som før jul ble vedtatt av bystyret i Oslo, sier prosjektdirektør Patrik Eriksson i Selvaag Bolig. 
- Planprogrammet for Bjerke er omfattende og ambisiøst. Det gir oss mulighetsrom til å transformere store deler av dagens utilgjengelige områder rundt Bjerke Travbane til en ny torg- og parkby med minst 1500 nye boliger, samt en integrert flerbruksarena. Her kan det legges til rette for store arrangementer og for både travsport og annen idrett.

Torgbyen i delfeltet Bjerke Nord kommer til å gi nærområdet et bredere tilbud av butikker, restauranter og tjenester - samt 500-600 nye boliger. Parkbyen i sørvest blir et boligområde med ekstraordinære boligkvaliteter, skjermet fra støy og trafikk samtidig som beboerne kommer til å få panoramautsikt over Oslo, med mye kveldssol.  

- I planen tilrettelegger vi også for totale parkarealer på størrelse med Torshovsparken, noe som er veldig viktig både for de nye boligene, for de som bor der i dag og for Hovinbyen som helhet. Vi skal doble grøntarealene på Bjerke! Det viktigste er likevel at vi åpner opp området fra øst til vest og fra nord til syd, gjennom en serie sammenhengende torg og møteplasser i noe vi kaller Bjerkebåndet, forklarer Eriksson.

Alt dette gjør vi med svært høye miljø- og klimaambisjoner, for å bygge et foregangsprosjekt innen bærekraftig byutvikling for Selvaag Bolig i Oslo. Les mer om våre klimaplaner her.

Tilbake

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Bjerke2