Satser på unge talenter

Satser på unge talenter

Scroll for å lese mer

Gode hjem og nabolag skaper trygge rammer for et godt liv. Det er vår leveregel. At vi også skaper gode rammer for medarbeiderne våre, er en forutsetning for å levere på det. – I Selvaag Bolig blir vi sett, fulgt opp og heiet frem, sier prosjektdirektør Line S. Wegger.

Det er bare fem år siden Line S. Wegger (38) startet i Selvaag Bolig, som prosjektleder. Under ett år senere ble hun prosjektsjef, med ansvar for egne prosjekter. Og i 2021 ble hun prosjektdirektør.
Hun har med andre ord klatret i rekordfart. I dag har hun overordnet ansvar for fire store utbyggingsprosjekter. – Selvaag Bolig tør å satse på unge mennesker. Ansatte som er villige til å ta ansvar, får mye ansvar, sier Wegger.

PERFEKT KOMBINASJON FOR Å LYKKES

Spennende arbeidsoppgaver, læring og ansvar er ofte avgjørende faktorer for at folk blir værende i et selskap. Utviklingsløpet i Selvaag Bolig er ikke strømlinjeformet. Hver enkelt får individuell oppfølging.
– Vi er et mellomstort selskap, med under 100 ansatte. Hos oss får du tett oppfølging som du aldri vil få i et større selskap. Jeg tenker hele tiden på hvordan jeg kan sørge for at hver enkelt av mine ansatte kan bli best mulig. Jeg forsøker å finne ut hva som motiverer dem, hvilken kompetanse de trenger å videreutvikle og hvem de jobber godt sammen med, sier Øystein Klungland, viseadministrerende direktør i Selvaag Bolig.
– Line har en perfekt kombinasjon av formell kompetanse som sivilingeniør, erfaring fra bransjen, forretningsforståelse og kommersiell teft. Det må man ha for å lykkes i jobben som prosjektdirektør, fortsetter han.

FAGMILJØ MED ROM FOR FRIHET

En prosjektdirektør i Selvaag Bolig har egen portefølje med flere løpende prosjekter. Prosjektsjefen i hvert enkelt prosjekt rapporterer direkte til Wegger. Hun har med andre ord ansvar for flere tusen boliger totalt.
For Wegger har individuell tilpasning og det sammensveisede, sterke fagmiljøet betydd mye.
– Det er lav terskel for å diskutere problemstillinger med kolleger og ledelse og det er korte beslutningsveier. Vi har ikke et one size fits all-program, men står fritt til å delta på seminarer og kurs ved behov for det. I tillegg driver vi daglig kompetanseutvikling i teamene våre og også på tvers av grupper, sier hun. Selvaag Boligs prosjektavdeling har også to samlinger i året, der kolleger møtes på tvers av avdelinger for å diskutere alt fra endringer i lovverket til utfordringer og lærdommer i prosjekter. 

RED STR 2.jpg

MANGE BALLER I LUFTEN

Prosjektdirektørens hverdag handler i stor grad om å sikre fremdrift og gjennomføring. Wegger følger gjerne prosjektet fra tomtekjøp til nøkkeloverrekkelse. Som øverste ansvarlig i prosjektet er hun også i tett dialog med både juridisk avdeling og salg og marked internt i Selvaag Bolig, samt med entreprenører og myndigheter. – Det er en stor fordel å være strukturert. Det gjelder å finne en balansegang mellom å være løsningsorientert og pragmatisk. Og så må man tørre å ta beslutninger, sier hun.

 

Tilbake