Brukerundersøkelse om fellefunksjoner

Brukerundersøkelse om fellefunksjoner

Scroll for å lese mer

For å sikre at fellesområdene i Mathildetunet ble utarbeidet i tråd med beboernes ønsker, inviterte vi i januar 2023 til medvirkning.

Vi sendte ut en spørreundersøkelse til flere grupper mottakere:
- dagens beboere
- fremtidige beboere (kjøpere i felt under bygging), og
- registrerte boliginteressenter.

Resultatet var 105 registrerte svar. Vi stilte spørsmål om utforming og bruk av fremtidige lokaler, men også om bruken av dagens fellesområde i Kongla og grad av tilfredshet her. 

På spørsmål om dagens bruk av Kongla svarte nær halvparten av beboerne (49,2%) at de benyttet seg av tilbudet.
Bruken fordeler seg likt mellom deltakelse i felleskapsbyggende aktiviteter, og benyttelse av tjenester for egen bruk.
55% av respondentene hadde deltatt på organiserte aktiviteter (temakvelder), og 41% hadde brukt lokalene som treffsted på dagtid. Det kom inn konstruktive forslag til fremtidige arrangement, og et ønske om å utvide fellesarealene med treningsrom (60% av de som benyttet Kongla lite i dag ønsket seg dette).

I samarbeid med styreleder i Løkkatunet utredes det nå hvorvidt et treningslokale i underetasjen til Kongla kan settes i drift.

Tilbakemeldingene er også grunnlag for planlegging av bruk og innredning i de nye fellesområdene i Mathildetunet.

 

Tilbake