Spleiselag på Fornebus nye T-bane

Spleiselag på Fornebus nye T-bane

Scroll for å lese mer

– Vår viktigste drivkraft er å skape gode boliger og en god by å bo i. På Fornebu Sør er vi opptatt av at området skal ha nok innbyggere til å bli en levende by, sier Trond Skudvig, prosjektsjef for Selvaag Boligs utbygging på Fornebu Sør.

Mange innbyggere gir også bedre økonomi.

– Når vi bygger mange boliger, tjener vi også mer penger og kan bidra mer til Fornebubanen og annen infrastruktur. Slik blir dette en vinn/vinn-situasjon, sier Skudvig.


UNNTAK FOR FORNEBU
Det er uvanlig at utbyggere bidrar til t-bane, skoler, barnehager og andre sosiale formål. Faktisk så uvanlig at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjort et unntak fra reglene nettopp for Fornebu.
– Fornebubanen er svært viktig for utviklingen av både Fornebu og Osloregionen.
Uten den er det ikke mulig å fullføre utbyggingen her. For oss er det
at vi får bygge bymessig en forutsetning for å kunne bidra. Da blir vårt prosjekt så lønnsomt at vi kan bidra til å finansiere banen og annen infrastruktur, forklarer prosjektsjefen.


TRENGER MILLIARDER
Det er snakk om store beløp. Fornebubanen skal finansieres med over to milliarder kroner i bidrag fra utbyggerne på Fornebu.
I tillegg legger Bærum kommune opp til at utbyggerne skal dekke halvparten av de over fem milliardene den sosiale infrastrukturen, som skoler og sykehjem, vil koste.
– Skulle kommunen dekket alt selv, ville det gått ut over andre viktige oppgaver i Bærum. Derfor har både utbyggerne, kommunen og befolkningen
felles interesse av spleiselaget, avslutter Skudvig.

Tilbake