Byutvikling i samarbeid med Ferd

Byutvikling i samarbeid med Ferd

Tiedemannsfabrikken er et samarbeidsprosjekt mellom Selvaag Bolig og Ferd Eiendom. Ferd sin tilknytning til området strekker seg langt bak i tid, og de står bak en storstilt fornying av det som skal bli nye Tiedemannsbyen.

Boligene vi har kalt Tiedemannsfabrikken skal bygges på tomten som tidligere var en del av J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik, med røtter tilbake til 1730-årene. Fabrikken var i mange år en hjørnesteinsbedrift i området. Nærområdet gjennomgår nå en transformasjon hvor gammel industri flyttes eller avvikles til fordel for nye boliger, butikker og servering.

Området under utvikling er illustrert her: tiedemannsbyen.no

Store deler av Tiedemannsbyen vil stå ferdig før boligene i Tiedemannsfabrikken er innflyttingsklare. Det betyr at et levende bomiljø allerede er etablert når våre beboere skal flytte inn. Barnehage, torg og serveringstilbud skal da være i drift.

Boligene våre kommer til å ligge på en del av tomten til J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik. Virksomheten ble grunnlagt i 1730-årene, og eiet og drevet av familien Andresen fra 1778. I 1968 ble all produksjon samlet på Ensjø, hvor det var drift til 2008. Fabrikken vil bli revet i løpet av 2017, men den gamle fabrikkpipen blir bevart som et kulturhistorisk landemerke.

Fabrikkpipen vil stå i forlengelse av boligene våre og rammes inn av flotte, nye Tiedemannsparken.

Tilbake