Industriell arkitektur inspirert av historien

Uttrykket på Trævarefabrikken – Selvaag Boligs nye leilighetsprosjekt på bredden av Sagelva på Strømmen – vil være langt fra generisk og monotont. Her kommer et moderne nabolag med grøntareal og naturlige materialer inspirert av nærmiljøet langs elvebredden.

– Noe av det viktigste for meg som arkitekt når jeg tegner boligprosjekter som Trævarefabrikken, er å ta hensyn til omgivelsene som boligene ligger i. Dette prosjektet ligger ganske unikt til, helt nede ved elvebredden, akkurat der Sagelva slynger seg. Det er viktig for oss – og de som skal bo her – at vi tilpasser oss terrenget byggene skal ligge i, forteller Hauk Lien engasjert.

Lien er ansvarlig arkitekt for Selvaag Boligs nybyggprosjekt på Strømmen, og er en sentral ressurs i prosjektgruppen som står bak utviklingen av Trævarefabrikken.

– Jobben med å tegne folks fremtidige boliger er utrolig inspirerende, og jeg føler på ansvaret som ligger i dette. Det er en helt spesiell følelse å sitte og tegne opp rom, flytte vegger, plassere møbler og justere planløsninger for så mange menneskeliv og familier som kommer til å bo her. Det er veldig gøy!, fortsetter Lien like engasjert.

Henter inspirasjon fra industrihistorien

Det har vært mye industri på tomten gjennom de siste hundreårene. Det er en viktig faktor for uttrykket arkitekten og Selvaag Bolig har landet på for det nye nabolaget.

– Trævarefabrikken får hovedsakelig teglfasader, med syv ulike tegltyper. Det i seg selv er ganske unikt for et boligprosjekt i Norge i dag. Vi har hele tiden hatt en tanke om å spille videre på tomtens rike industrihistorie. Det vil man se ved det industrielle uttrykket som vil prege dette prosjektet, opplyser arkitekten.

Komposisjonen og fargespillet mellom de ulike tegltypene gir en variasjon og kontrast i bygningene, samtidig som fargene har en behagelig tone som gjør at de harmonerer fint med hverandre.

Klassisk kvartal i en grønn oase

De fire byggene som danner Trævarefabrikken står i en klassisk kvartalsformasjon, med et stort og stille fellesområde i den rolige, indre gården. Tre av de fire byggene er delvis forskjøvet i såkalte volumer, hvor hvert volum er kledd i hver sin tegltype. Dette, sammen med at de sorte stålbalkongene også er forskjøvet relativt til hverandre oppover fasaden, er enkle og effektfulle grep som skaper dynamikk i bygningsmassen.

Arkitekten forteller også om valgene som er gjort for å gi masse lys og godt med utsikt. På de inntrukne toppetasjene blir det plass til veldig flotte takterrasser – noen av dem med nesten 360-graders utsikt over åpent landskap.

– Vi har valgt å trekke inn toppetasjen på byggene, samt kle fasaden på disse med trespiler. Kombinasjonen av tegl i bunn – som gir tyngde – og de lettere trespilene i toppetasjene gir en fin kontrast. I tillegg går vinduene i leilighetene fra gulvet og nesten opp til taket, slik at man får vinduer i full høyde. Det skaper et vertikalt panorama, noe som slipper inn masse naturlig lys og gir fin utsikt. Det er ganske unikt med så mye glass i fasaden i et leilighetsprosjekt som det vi har her, sier Lien, og avrunder:

– Jeg mener det er viktig at vi lar flest mulig leiligheter få balkonger med gode solforhold. Slik vi har tegnet bygningene, har vi etterstrebet at alle leilighetene får så mye naturlig lys som mulig. Jeg ser for meg at det kommer til å bli mye liv på balkongene, med grilling, gode samtaler med naboen og late timer i solen på fine sommerdager.

Tilbake