Det finnes et yrende byliv utenfor storbyen

Tettstedet Strømmen er del av den sammenhengende bebyggelsen som strekker seg østover fra Oslo til Lillestrøm. Drøyt 11 000 «strømlinger» bor og jobber i dag på stedet som er tuftet på et yrende industrieventyr langs Sagelva – en gang selve livsnerven som rant gjennom Strømmen sentrum.

Strømmen har, som mange andre tettsteder i landet, vokst frem rundt en omfattende industrivirksomhet langs vannveien. I dag er stort sett alt av gammel industri avviklet, men stedet viser seg å leve i beste velgående etter industrieventyret.

Et fremtidig hjemsted

Strømmen er på sett og vis en typisk, norsk drabantby. Mange av de som har bosatt seg her jobber i Oslo og Lillestrøm, noe som ikke er overraskende.

Landlige omgivelser utenfor storbyenes trafikk og mas oppleves tiltrekkende. Store friluftsområder i Østmarka er lett tilgjengelig like utenfor stuedøren, med godt etablerte lysløper, skogsstier og fiskevann.

Området mellom Lillestrøm og Oslo er inne i en veldig spennende utvikling. Nærheten til de nærliggende byene gjør det til et strategisk sted å slå seg til ro – med mindre støy og hektisk atmosfære enn det som ofte kjennetegner byen.

Når det samtidig er kort gangavstand til både buss og tog videre til Lillestrøm og Oslo – som ofte går raskere enn å kjøre selv – er det å bosette seg på Strømmen et enkelt valg for de fleste. For alle som behøver å reise lengre, er også forbindelse gode nordover mot Gardermoen.

Urbant og i stadig utvikling

En rivende by- og nabolagsutvikling de siste årene har gitt stedet et helt nytt uttrykk. Fra å tidligere være et sted man kjørte gjennom for å komme til et annet, byr Strømmen sentrum i dag på aktiviteter og opplevelser for alle og enhver.

Strømmen Storsenter, et av landets største kjøpesentre, ligger i umiddelbar nærhet. Sammen med de mange små, lokale butikkene i sentrumsgatene, vil alle daglige handlebehov – store som små – dekkes innen gangavstand fra hjemmet. I tillegg er det kort vei til restauranter for enhver smak, bowlinghall, og utesteder.

Utviklingen av tettstedet har resultert i dagens kompakte og urbane sentrumsområde, med omkringliggende boligbebyggelse. Utbyggingen har foregått i stadier – der småhusbebyggelse og leilighetskomplekser nå ligger side om side – med stil og uttrykk som utfyller og komplementerer hverandre.

Strømmen oppleves å ha et moderne landsbypreg, som for alltid vil være en del av fremtidens stor-Oslo.

Tilbake