Plussboliger får plusspoeng

Plussboliger får plusspoeng

Scroll for å lese mer

Beboere i Plussboliger er mer fornøyde med bosituasjonen og har bedre livskvalitet enn før de flyttet inn, viser evalueringsrapport. Plusskonseptet til Selvaag Bolig gjør det mulig å leve på en helt ny måte, og passer for alle.

– Den første Plussboligen ble lansert i 2004. I dag er tilbudet vårt mer aktuelt enn noensinne. For unge handler det om alt som forenkler livet. For eldre handler det om trygghet. I tillegg får unge og eldre en felles møteplass, sier Anders Haavik, som er daglig leder i Selvaag Pluss Service.

Verdsetter vertskapet
En evalueringsrapport, gjennomført av Rodeo på vegne av Selvaag Bolig, viser at Plussbeboere er betydelig mer fornøyde med livet etter at de flyttet inn. Rapporten viser også at beboerne setter stor pris på servicen som ytes, og gir vertskapet og resepsjonstjenestene spesielt høy score. I tillegg svarer beboerne at de er mindre ensomme enn før de flyttet inn.

– Det viktigste for meg er at beboerne er fornøyde. Derfor er jeg opptatt av å se den enkeltes behov. Jeg arrangerer familiemiddager, foredragskvelder, vinsmaking og utflukter. Jeg baker boller og serverer kaffe. Aktivitetene planlegger jeg ut fra beboernes ønsker, slik at de alle får muligheten til å være med på noe de har lyst til, sier vertskap Lena Johansson ved Svea Fanfar i Stockholm.

Kobler naboer sammen
Svea Fanfar får best score av alle Plussboligprosjektene i Selvaag Boligs kundetilfredshetsundersøkelse 2021, med totalt 91 av 100 poeng. Beboerne på Svea trekker frem Lenas kvaliteter spesielt.

– Det handler mye om å bli sett, tror jeg. Er du ensom kan du slå av en prat med meg i resepsjonen. Det gir en trygghet og en forutsigbarhet i hverdagen. For en travel beboer i fulltidsjobb kan det handle om at jeg fikser skjorterens eller en pakkelevering, sier Johansson.

Svea Fanfar består av 93 leiligheter, med et stort mangfold. Her bor det mer enn 50 barn under 12 år, i tillegg til mange eldre.

– I Stockholm er det dessverre ikke så vanlig å ta kontakt med naboene man deler bygård med. Derfor blir jeg ekstra stolt de gangene jeg ser at beboere møtes på eget initiativ her på Svea Fanfar, etter at vi har hatt felles arrangementer. Gode relasjoner med naboene er viktig for å trives, sier Johansson. 

Sosial bærekraft og delingsøkonomi
Sosial bærekraft handler om samfunn preget av tillit, tilhørighet og gode nærmiljø. Bomiljøet er en viktig faktor for både fysisk og mental helse. For mange er det viktig å kunne eldes på samme sted som man har bodd i mange år, uten å måtte flytte og bli vant til nye omgivelser. En Plussbolig kan bidra til dette, og spesielt medvirke til bedre trivsel og helse blant eldre.

Plussboligene oppleves også som mer miljøvennlige og i tråd med tiden vi lever i. Her kan man bo i mindre leiligheter, og heller dele fellesarealer som lounge, gjesteboliger, møterom, festlokaler og treningsrom med naboer. Det er bedre for privatøkonomien til hver enkelt, og gir betydelige energibesparelser.

– Før flyttet mange ut av byen når de stiftet familie. De jaktet på større bolig og et lokalmiljø. Nå har denne trenden snudd. Yrkesaktive vil bo sentralt, i nærheten av jobben, men ønsker likevel den fellesskapsfølelsen som man før bare fikk på mindre steder, sier Johansson.

FAKTA OM PLUSSBOLIGER
Selvaag Boligs Plussboliger ble lansert i 2004, som landets første, store satsing på boliger med tilleggstjenester.

Det viktigste elementet i en Plussbolig ligger utenfor leiligheten - i attraktive serviceområder og vertskap som bidrar til å forenkle beboernes hverdag.

Selvaag Bolig har hittil ferdigstilt 2 000 Plussboliger, fordelt på 13 boligsameier i Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen, Kristiansand, Stockholm og Spania. Selskapet har om lag 3 500 Plussboliger under utvikling.

Tilbake