Skårerbyen: Fra industritomt til boligfelt med urban skog

Skårerbyen: Fra industritomt til boligfelt med urban skog

Scroll for å lese mer

Asfalt, lager og tungtrafikk erstattes med parkanlegg og bilfri handlegate når Lørenskog får et nytt «bydels­sentrum». Skårerbyen reises på en gammel industritomt og blir en ny bydel med 1 100 boliger og omlag 2 500 beboere.

Skårerbyen skal ha alle de urbane kvalitetene folk ser etter i boliger tett på sentrum. Samtidig er inspirasjonen til arkitekturen hentet fra naturen. Det store parkområdet mellom boligblokkene er inspirert av store byparker, med viltvoksende stauder og blomsterenger, lyng og furutrær, bærbusker og frukttrær. Gamle trær skal bevares og re-plantes, og alle vekster er nøye valgt for å tiltrekke et rikt mangfold av fugler, dyr og insekter, sammen med utplassering av insekthoteller og fuglekasser.

Med dagens klimaendringer har god håndtering av overvann blitt stadig viktigere. Eksisterende kapasitet for å ta unna store vannmengder i rør under bakken er ikke lenger tilfredsstillende, og kravene fra myndighetene har blitt strengere. Overvann som ledes opp i dagen er en del av løsningen, og gir i tillegg positive bieffekter på miljøet. Det er bra for plante- og dyreriket, og det gir uteområdet en ekstra nerve. Etter kraftige regnskyll vil parkområdet og nabolaget endre karakter. Vannet vil bli liggende i naturlige groper og bekkeløp i parken, og skape små grønne øyer i landskapet – før det forsvinner ned i det kommunale anlegget. Dette skal både avlaste nettet og skape dynamikk, liv og lek i Lørenskogs nye bydel.

Første byggetrinn i Skårerbyen består av syv hus rundt et gårdstun, med direkte forbindelse til den nye «byparken» som Selvaag Bolig utvikler. Det legges til rette for en rekke fellesaktiviteter, og det bygges bilfri gang- og sykkelvei inn til Lørenskog sentrum. I fremtiden er det også mulighet for at t-banen vil stoppe her. Ett av byggene i første byggetrinn er også tilrettelagt for fellesfasiliteter og delingstjenester.

Selvaag Bolig har lagt en tydelig miljøplan for prosjektet, med tiltak som gjenbruk av masser fra området, bunnplater etter riving av bygg, i tillegg til at overskudd fra veibygging vil spare miljøet gjennom mindre bruk av sement og bortkjøring av masser. I tillegg legges det til rette for høy sorteringsgrad av avfall i byggeperioden, og det vil kun benyttes forhånds­kappede materialer for å redusere avfalls­mengden. Lokale aktører vil bli brukt for gjenvinning og transport for å redusere utslipp, og for å øke energi­effektiviteten vil boligene tilknyttes fjernvarmeanlegg og ladestasjoner til elbiler vil bli installert.

Tilbake