Personvernerklæring for Selvaag Pluss Service AS

Personvernerklæring for Selvaag Pluss Service AS

Vi i Selvaag Pluss Service AS («Pluss Service») behandler dine personopplysninger i forskjellige sammenhenger, for eksempel når du bestiller tjenester av oss, brukertjenester vi formidler eller leverer og i enkelte andre sammenhenger. I vår personvernerklæring finner du mer informasjon om vår behandling av personopplysninger. Under finner du også kontaktinformasjon dersom du har spørsmål eller vil kreve innsyn.

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende norske personopplysningsloven, herunder GDPR.

1. Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

Vårt foretak Selvaag Pluss Service AS org. nr. 989 518 526, Silurveien 2 0311 Oslo, tlf. +47 915 02 224, e-post pluss@selvaagbolig.no er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger knyttet til våre systemer for bestillinger, fakturering og servicedrift knyttet til avtaler inngått med sameier/borettslag og Plusskonseptet, herunder opplysninger gitt i Pluss App. Når du bestiller, bruker og betaler hos oss, er det vi som er behandlingsansvarlig. Vi er også behandlingsansvarlig for vår markedsføring og utsendelse av eposter til våre kunder og kontakter samt annen digital markedsføring.

Foretaket Sensio AS («Sensio») org. nr. 919 415 223, Brugata 19 0186 Oslo, er medansvarlige for Pluss appen og for din konto i vår applikasjon.

Når det heretter brukes «vi» refereres det til Sensio og Pluss Service AS, med mindre annet fremgår.

2. Behandling av personopplysninger knyttet til bestillinger i Pluss App

Vi har laget vår egen app for iOS og Android, Pluss App. I appen vår finner du informasjon om ditt beboerforhold, om bestilling av tjenester/tilbud og om oss Pluss Service. Du kan bruke appen til å bestille og som kanal for å få informasjon fra oss eller ditt sameie/borettslag.

Vår app vil iht. brukervilkårene be deg om tilgangstillatelser. Det er frivillig for deg å samtykke til de ulike tilgangstillatelser vår app ber om. Dersom du avslår å gi tilgangstillatelser vil dette påvirke appens funksjonalitet. Du kan når som helst justere tilgangstillatelser for appen. Vi vil også gi deg mulighet til å justere dine innstillinger for personalisering i appen.

I forbindelse med bestillinger foretatt av deg selv eller av andre på vegne av deg gjennom bruk av Pluss appen, behandler vi de personopplysninger som trengs for at Pluss Service eller annen tjenesteleverandør skal kunne oppfylle avtalen, og i tillegg så lenge gjeldende lovverk eller myndighetspålegg pålegger dette.

Dette er opplysninger du har gitt Pluss Service/Vertskap direkte, via app eller som du har gitt via forretningsfører som ditt sameiet/borettslag har avtale om forretningsførsel med.

Vi behandler eksempelvis opplysninger om din identitet, dine kontaktopplysninger og din betalingsinformasjon. I tillegg behandler vi andre opplysninger du måtte ha gitt oss og som har relevans for din bestilling. Dette kan være informasjon om allergier eller om spesielle ønsker. Vi registrerer alle kjøp og bestillinger du gjør hos oss, for å levere eller formidle levering av slike tjenester og for at du skal kunne betale for dem.

3. Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål

Dersom du godtar utsending av nyhetsbrev, bruker Pluss Service din registrerte epostadresse til å sende deg nyheter og tilbud fra Pluss Service og andre tjenesteleverandører.

Pluss Service vil også bruke din e-postadresse eller telefonnummer til å sende deg nyheter og tilbud innenfor regler om eksisterende kundeforhold. Vårt grunnlag er markedsføringslovgivningen.

Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykker du har gitt oss. Dette gjør du under «Min side».

4. Behandling av personopplysninger for utvikling, feilsøking og sikkerhet

Vi vil behandle data som inkluderer personopplysninger for å gjøre feilsøking og rette feil, forbedre tjenestene våre og teknologien vi bruker og for å analysere bruk og brukeradferd. Videre vil vi behandle personopplysninger for å verifisere din identitet, herunder verifisere identitet i forbindelse med din bruk av våre digitale tjenester.

Vi anonymiserer data eller utarbeider statistikk så langt vi klarer, men vil også måtte behandle personopplysninger for utviklings-, feilsøkings-, statistikk- og sikkerhetsformål.

5. Behandling av personopplysninger for øvrig

Ved konkurranser eller andre aktiviteter som du kan delta på vil vi behandle personopplysninger som navn og kontaktinformasjon når dette er nødvendig for eksempelvis å registrere hvem som deltar, og deretter trekke ut en eller flere vinner. Vi vil så langt det er mulig informere konkret om dette ved din deltakelse i konkurranser eller andre aktiviteter.

Dersom du kontakter våre Vertskap eller på annen måte henvender deg til oss med forespørsler, vil vi behandle personopplysninger du gir så langt det er nødvendig for å besvare og loggføre din henvendelse. Vi fører også liste over hvilke nyhetsbrev og tilbud vi sender ut. Grunnlaget for dette er legitime interesser eller for å oppfylle avtaler med deg eller besvare dine henvendelser. De legitime interessene er å utøve god kundepleie og å tilpasse mengden nyhetsbrev som sendes ut.

Ut over behandling beskrevet i vår personvernerklæring eller basert på ditt samtykke, vil vi i noen tilfeller måtte eller kunne behandle personopplysninger når gjeldende lovverk, herunder personopplysningsloven og GDPR, gyldig myndighetspålegg eller domstol pålegger oss eller tillater oss dette.

6. Behandling av personopplysninger om våre leverandører, bedriftskunder og kontakter i næringslivet

Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos våre leverandører, bedriftskunder, samarbeidspartnere, deltakere på våre arrangementer rettet mot næringslivet samt andre personer som opptrer i næringsvirksomhet. Dette gjør vi for å kunne jobbe effektivt, inngå og håndheve kontrakter, rekrutter, drive virksomheten vår og utvikle vår virksomhet og vårt profesjonelle nettverk. Slike opplysninger utgjøres typisk av navn, kontaktinformasjon, stilling, bedrift, kompetanse, forretningsmessige interesser og deltakelse på våre arrangementer for næringslivet eller tidligere utvist interesse for oss og våre ansatte.

Vi lagrer slike opplysninger så lenge vi vurderer at personen er en forretningskontakt med oss.

Grunnlaget for dette er legitime interesser.

7. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningers er den enkeltes samtykke (Jf. Lov om behandling av personopplysninger §8, og jf. Artikkel 6 §1a) i den nye personvernforordningen av 25. mai 2018) eller kontraktsoppfyllelse (Jf. Lov om behandling av personopplysninger §8, og jf. Artikkel 6 §1c) i den nye personvernforordningen av 25. mai 2018) med mindre annet er spesifisert.

8. Utlevering av personopplysninger og lovpålagt behandling

Vi leverer ikke ut dine personopplysninger til tredjepart, med mindre du har samtykket til dette, eller med mindre gjeldende lovverk, herunder personopplysningsloven og GDPR, gyldig myndighetspålegg eller domstol tillater oss eller pålegger oss dette.

For ordens skyld opplyser vi om at vår bruk av databehandler for å behandle opplysninger på vegne av oss, ikke regnes som utlevering.

9. Innhenting av personopplysninger fra andre

For å sørge for at vi har riktige opplysninger om deg, kan vi vaske dine opplysninger mot andre kilder som telefonkatalog, folkeregister og liknende. Det kan i noen tilfeller være aktuelt å kredittsjekke våre kunder, hvilket betyr innhenting av kreditt-data fra andre kilder. Vi henter inn demografiske opplysninger som alder, kjønn og språk fra andre kilder. Vi henter inn opplysninger fra våre samarbeidspartnere og fra andre deler av konsernet vårt når dette er lovlig og nødvendig for leveranse av tjenester og kommunikasjon til deg.

10. Dine rettigheter

Du som person har flere rettigheter etter personopplysningsregelverket.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Dersom du ønsker innsyn i vår behandling av dine persondata kan dette gjøres ved en henvendelse til oss per epost. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi kommer til å be deg bekrefte din identitet eller be deg oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette må vi gjøre for å forsikre oss om at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

11. Endringer i personvernerklæring eller i behandling

Vi jobber kontinuerlig med utvikling og forbedring av våre tjenester overfor våre kunder. Dette vil kunne endre måten eller omfanget av vår behandling av personopplysninger. Informasjonen vi gir gjennom denne personvernerklæringen vil derfor justeres og oppdateres med ujevne mellomrom. Vi vil dessuten endre personvernerklæringen når nye regler eller myndighetspraksis gjør det nødvendig.

12. Sikring av opplysninger

Det er kun du og vi (Pluss Service og Sensio) som har tilgang til opplysningene som samles inn. Vi benytter sikker adgangskontroll knyttet til systemer som inneholder personopplysninger, i tillegg til en intern sikkerhetspolicy som er tilpasset kravene i den nye personvernforordningen (GDPR). Alle ansatte har taushetsplikt ved behandling av personopplysninger.

 

Erklæring ble sist oppdatert 28.05.2020.

 

Tilbake