Luratoppen - arkitektens tanker

Luratoppen - arkitektens tanker

Med størrelser fra ca. 50 til litt over 100 kvadratmeter, får Luratoppen gode leiligheter for forskjellige generasjoner og målgrupper.

. Man kan velge mellom et, to og tre soverom. De fleste leilighetene er gjennomgående, noe som betyr vinduer mot både vest og øst. Endeleilighetene får lys inn fra tre sider, forteller Ingrid Lønn, sivilarkitekt i Sjo Fasting Arkitekter.

 

Å utvikle et leilighetsbygg på taket til Lurabyen, har vært en fin utfordring, forteller Ingrid.

- Mye er fastsatt i reguleringsplanen, men vi har funnet løsninger som vil gi Luratoppen karakter. Vi har valgt å bruke stående trekledning som fasademateriale, kombinert med innslag av plater i en forsiktig rødfarge. Dette vil skape en god kontrast til Lurabyen for øvrig, men uten å bryte for mye, sier Ingrid, som også kan fortelle om utstrakt bruk av tre på balkongene:

- Det blir både trehimling og tregulv, samt trespiler som skillevegger mellom balkongene. Kombinert med glassrekkverk vil denne utstrakte bruken av tre gjøre balkongene lyse, trivelige og naturlige, sier Ingrid. Alle leilighetene får vestvendte balkonger som dekker hele lengderetningen, og med to meter høye vinduer slippes lyset inn i stue og oppholdsrom.

 

Luratoppen får tre også innvendig. Den bærende konstruksjonen blir av massivtre, en miljøriktig løsning som er mindre CO2-krevende enn betong.

- Massivtre er en viktig del av løsningen på miljøkrav i byggebransjen, med tanke på både energibruk og utslipp i produksjon. I tillegg er det en rask og trygg måte å bygge på, sier Ingrid.

 

For å bryte opp fasaden og gjøre begge sider av Luratoppen lett tilgjengelig, er det lagt en passasje i første etasje. Dermed får man enkel tilgang til boder, stier og det ferdig opparbeidede uteområdet med grønt- og lekeareal. Man kan ta heis ned til passasjen og utearealet, ned i kjøpesenteret og til parkeringsanlegget.

- I det store og hele har vi utviklet løsninger som både er estetiske og praktiske. Det blir spennende å følge Luratoppen videre, hilser Ingrid.

Tilbake