Fornebus nye hovedpulsåre

Fornebus nye hovedpulsåre

Scroll for å lese mer

Åtte kilometer lang og med en kostnad på minst 13 milliarder kroner. Seks splitter nye t-banestasjoner. I 2025 kan du reise fra Fornebu sentrum til Oslo sentrum på under et kvarter. Neste år settes spaden i jorda.

Miljøvennlig mobilitet er hovedgrepet for Fornebu Sør. De daglige behovene skal dekkes der man bor, gjennom butikker, skole og barnehager
og god tilrettelegging for sykkel og gange. Men ingen kommer til å leve livene sine på Fornebu alene. Fornebubanen knytter Fornebu til Oslo sentrum.

SVEVENDE IDEER
Det har vært en lang prosess. Allerede i 1996 ble det bestemt at det skulle bygges bane fra Oslo til Fornebu. I lang tid var planen en førerløs svevebane. Men det var diskusjon og uenighet. Mellom fylker og kommuner og mellom politikere og fagfolk. Løsninger, trasevalg og finansiering
ble vedtatt og forkastet. 

SPLEISELAGET
Med ny avtale om Oslopakke 3 og finansiering fra staten, er Fornebubanen tilbake på sporet. Regningen skal deles mellom staten (50 prosent), og de resterende milliardene skal dekkes inn gjennom bymiljøavtaler, Oslopakke 3 og grunneierbidrag. Utbyggerne på Fornebu skal alene dekke ca. 2 milliarder kroner - les mer om det her.


BANESJEFEN I RUTE
Irene Måsøval er direktør for Fornebubanen. Hun forteller at det er den største t-baneutviklingen i nyere tid i regionen. Det skal bygges en åtte kilometer lang bane i tunnel.

Direktør Fornebubanen Irene Måsavøl

BYGGER BANE: Direktør Irene Måsavøl i Fornebubanen har som mål å ønske passasjerene velkommen ombord i 2025.

Fornebubanen kobles på t-banenettet på Majorstua og går derfra til Skøyen, Vækerø og Lysaker, før Fornebu. De tre nye stasjonene på Fornebu heter Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu. Nylig ble kostnadsanslaget oppdatert til 13,8 milliarder kroner, og prosess og fremdrift ble sendt til
kvalitetssikring.
– Vi mener planene våre er realistiske, selv om det kan komme enkelte justeringer gjennom kvalitetssikringsprosessen, sier direktør Irene Måsøval i Fornebubanen, som legger til at målet er å ønske de nye passasjerene
velkommen om bord i 2025.

KNUTEPUNKT: Fornebubanens endestasjon vil ligge midt i den nye byen Fornebu Sør. Stasjonen er tegnet av Zaha Hadid Architects og A-lab.

Tilbake