Slik skaper ekstremvær frodig byliv

Slik skaper ekstremvær frodig byliv

Scroll for å lese mer

Utfordringer med styrtregn og store mengder overvann omskapes til blomstrende muligheter i Skårerbyen i Lørenskog.

– Stadig mer ekstremvær og overvann er utfordringer som kan løses kreativt. Vannet gir en merverdi når det inkluderes i landskapsarkitekturen. Det er inspirerende å se hvor mye glede vannet gir, forteller prosjektdirektør Line Sophie Wegger i Selvaag Bolig.

Vann byr på utfordringer når stadig mer styrtregn, hagl og snø overbelaster byens vann- og avløpssystem under bakken.
– Dagens infrastruktur i byene er ikke dimensjonert for å ta unna alt regnvannet vi har i dag. Et rør som er stappfullt, er stappfullt. Når det ikke er mer å gå på, presser vannet seg opp av kumlokk eller finner andre veier. Dette kan være kritisk både for bygningsmassene, naturen  og for helsa vår, forklarer Wegger.

Fra topper til øyer på våte dager

Selvaag Bolig har imidlertid funnet en kreativ løsning på de våte utfordringene når de utvikler den nye sentrumsbydelen Skårerbyen på Lørenskog: Å se på overvannet som en ressurs. I en stor park ved de nye boligene, samt i gårdsrommene  etableresflere regnbed med vekster som tåler og tar unna mye vann. Samtidig har landskapsarkitektene fra Grindaker sørget for at et område som i tørre perioder er lekeplass og treningsanlegg for beboerne, blir noe helt annet i våte perioder.

– Naturlige lavpunkter i anlegget samler vann og lager små dammer etter regnværsdager. Toppene i parken blir midlertidige øyer i det våte landskapet, forteller landskapsarkitekt Morten Evensen fra Grindaker.

Perfekt for fugler og dyreliv

Når vannet får leke seg på denne måten, er det ikke bare hyggelig for alle som bor i området. Det vil også være attraktivt for et biologisk mangfold. Alt legges til rette for at insekter, fugler og annet dyreliv skal flytte inn. I parken i Skårerbyen vil det etableres et frodig bekkeløp, der vannet skal sildre naturlig og fritt, forteller landskapsarkitekten:
– Overvannet ledes fra begge sider inn i en stor grøft. Når vi er ferdige med utviklingen av parken vil det se ut som et naturlig bekkeleie her, med stauder og planter som trives i vått miljø, sier Evensen.

Løsning for fremtiden

Gjennom løsningene i Skårerbyen har Selvaag Bolig kommet nye krav fra kommunen til håndtering av overvann i møte.
– Det er helt avgjørende for samfunnet vårt at vi klarer å håndtere overvannet bedre i fremtiden. I flere andre land er lokal håndtering vanlig praksis, og vi ønsker å bidra til det samme her. Samtidig synes vi det er positivt at vi kan sikre kritisk infrastruktur, samtidig som vi skaper et hyggelig miljø med et rikt dyreliv midt i et helt nytt bysentrum, sier landskapsarkitekt Evensen.

 

Tilbake