Kjøp bolig med utleiedel

Kjøp bolig med utleiedel

Scroll for å lese mer

Kjøp bolig med utleiedel – skattefri ekstrainntekt / fleksibilitet til besøk / hjemmekontor

I flere av våre boligprosjekter tilbyr vi mulighet for etablering av utleiedel. Å ha en bolig med utleiedel er en fantastisk mulighet til å få inn en skattefri ekstrainntekt. Pt. kan du leie ut del av egen bolig skattefritt, forutsatt at du benytter det som utgjør minst halvparten av boligens verdi selv (målt i utleieverdi).

Hjemmekontor.jpg

Eller kanskje du ønsker fleksibiliteten ved å ha en utleiedel tilgjengelig. En del som kan benyttes ved besøk av familie eller venner som bor lengere unna. Til bolig for barnet som er på vei til å flytte hjemmefra. Eller kanskje du har mye hjemmekontor og synes det er godt å skille litt mellom hjemme og «kontor» - mulighetene er mange.

Familie middag.jpg

Tilbake