Vil videreføre den verdifulle naturen i uteområdene

Vil videreføre den verdifulle naturen i uteområdene

Scroll for å lese mer

For å skape gode og stedsriktige uteområder har landskapsarkitekt Stine Svanemyr i Dronninga landskap lagt seg i selen for å tilføre minst mulig fremmed på Langhus 1405. Resultatet er et utemiljø som er tilpasset det eksisterende terrenget, hvor stedegne arter tilbakeføres og det fineste på tomten beholdes ubebygd.

– Det høyeste punktet på tomten er beholdt ubebygd og er videreført som en åpen furukolle med eksponerte fjellpartier, blåbærlyng og bregner. Det kuperte terrenget med store furutrær er et friområde som kan innby til naturlig lek og utfordre barnas egen kreativitet, forklarer den engasjerte landskapsarkitekten. 

Naturlig samlingspunkt

På kollen er det satt opp gapahuk med bålplass, hvor gode naboer og venner kan samles til grilling og frisk luft – året rundt. Ved siden av kollen ligger «storeplenen», som et naturlig samlingspunkt både sommer og vinter. Til sammen utgjør kollen og plenen sentralrommet i boligparken.


– Det sentrale uteområdet blir så godt som bilfritt. I interngaten som går gjennom området brukes stabilisert grus, for å begrense asfaltbruken og skape et mykere møte med den stedegne vegetasjonen. Her bor man tett på naturen, og vi vil derfor trekke eksisterende stinettverk og vegetasjon inn mellom boligene slik at naturen kommer enda nærmere, forteller hun, og utdyper:

– Man skal oppleve at man kommer inn i et område hvor boligprosjektet har tilpasset seg omgivelsene. Vi ønsker ikke å gjøre det for urbant, men heller dyrke noe av det som allerede finnes her. I tillegg til å arbeide mye med tilpasning til terreng, bruker vi stedegen vegetasjon aktivt for å skape trygge og lune uterom.

I de mer intime små tunene mellom husene er det grusganger og lekemulighet for de aller minste barna, i tillegg til benker og sykkelparkeringsplasser. Her er det lagt til rette for et lavere aktivitetsnivå enn ute i det sentrale fellesområdet.

Spennende natur hele året

I beplantningen er blomstring, frukt og nøtter med på å gjøre uteområdene spennende. Her kan du følge årstidene, med alle forandringene som skjer i uterommet.

– Det grønne er kilde til oppdagelse, læring og sansing. Ta rognen for eksempel, som har vakre hvite blomster og grønt bladverk om våren. Etter hvert kommer oransje bær, og til slutt dramatiske høstfarger.

Hun har i utformingen blant annet hentet inspirasjon fra barns naturlige lek, og tatt i bruk potensialet som ligger i de naturlige elementene.

– Å sette inn tradisjonelle lekeapparater i plast, med fargerikt gummidekke, vil være unaturlig her. Vi ønsker at elementene vi introduserer også langt på vei kan bestå av naturlige materialer – for eksempel balansestokker i treverk. Det vi tilfører skal føles som om det hører hjemme her, og det håper og tror vi også at beboerne vil oppleve som en kvalitet i prosjektet, avslutter hun.

Tilbake

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Langhus 1405