Lørenskog kommunes plan og ambisjoner

Lørenskog kommunes plan og ambisjoner

Scroll for å lese mer

Lørenskog sentrum er i utvikling. Skårersletta skal bli en hyggelig sentrumsgate, det bygges mange nye boliger og næringslokaler.

Lørenskog - Et godt sted å bo

Lørenskog kommune har på sine nettsider tatt frem en oversikt over den helhetlige planen for Lørenskog sentrum. Kommunen har her også illustrert opp det planlagte løpet i en tidslinje som viser hva som skal skje når. 

Orienter deg i fremtidens Lørenskog på kommunens nettsider her.

park-sykkel-istock-web.jpg

Tilbake