Lørenskog kommunes plan og ambisjoner

Lørenskog kommunes plan og ambisjoner

Scroll for å lese mer

Lørenskog sentrum er i utvikling. Skårersletta skal bli en hyggelig sentrumsgate, det bygges mange nye boliger og næringslokaler.

Lørenskog kommune har på sine nettsider tatt frem en oversikt over den helhetlige planen for Lørenskog sentrum.

Kommunen har her også illustrert opp det planlagte løpet i en tidslinje som viser hva som skal skje når. 

Orienter deg i fremtidens Lørenskog på kommunens nettsider her:

lørenskog3d.no

Tilbake