Lar naturen gripe inn

Lar naturen gripe inn

Scroll for å lese mer

- Vi planlegger ikke bare for menneskene men også for dyrene og fuglene som allerede bor her. Dette skal bli et godt og bærekraftig prosjekt hvor man lever tett på naturen, sier landskapsarkitekten Grete Evenstad.

Solen skinner mellom furutrærne og lyser opp Håvardstunvatnet når vi besøker Sandsliåsen 57.

- Det er nydelig her i dag, sier Grete Evenstad. Hun er landskapsarkitekt i Norconsult og har, sammen med Kari Monstad i samme firma, ansvar for landskapsutforming rundt leilighetsbyggene i Sandsli 360-prosjektet.

- Det er noen som har funnet stedet før oss, sier Evenstad og peker på en halvprovisorisk hytte med treplatting som er bygget mot vannet. Ved siden av hytten er en gammel bålplass og noen slitne planker som har fungert som benker. Noen har hatt det hyggelig her.

Landskapsarkitekten har et spesielt blikk for detaljene i naturen. Hun setter seg ned og holder opp et lite grønt blad som andre lett ville tråkket på.
- Det er nydelige kvaliteter i terrenget her, som denne lille tyttebærplanten som vokser frem mellom alle furutrærne, sier Evenstad.

Trærne gjør området lyst og lunt, og skogbunnen er robust og tåler aktivitet fra lekende barn og flittige turgåere.
- Naturterrenget med kollene, stiene og kontakten med vannet er et veldig flott utgangspunkt for tur, aktivitet og lek i naturen. Her blir det gøy å bo, sier landskapsarkitekten og smiler.

Natursti, vannlek og sykkelmekking
- Det er naturen som spiller hovedrollen her. Vi lar naturen få lov til å gripe inn i boligprosjektet. Derfor planlegger vi ikke bare for menneskene men også for dyrene og fuglene som allerede bor her. Dette skal være et godt og bærekraftig prosjekt hvor man lever tett på naturen, sier Evenstad.

Landskapsarkitekten har jobbet med å lage naturlige overganger fra bygningene og over til hagen hvor det blir tilrettelagt for aktiviteter for barn og voksne. På den ene siden av byggene blir det romslige gårdsplasser der man kan møtes, mekke sykkel eller gjøre hverdagslige aktiviteter. På den andre siden, mot vannet, tar naturen over.

- Vi lager hagerom som skal oppfordre beboerne til å oppholde seg ute, til å leke og til å få en opplevelse av naturen. Det vil være koller, vannspeil og planter som gir gode møtesteder for avslapning og opphold.

Fra hagerommene er det planlagt en gangsti, tilrettelagt for alle, ned til en lysning i skogen. I lysningen er det plass for mer aktivitet og opphold nedenfor de nye boligene. Overflatevannet som renner fra hagerommene vil gjøre et opphold her, kanskje som et regnbed med planter, før det renner videre til Håvardstunvatnet.

Natursti til Bybanen
Fra tomten kan vi se over vannet bort til Bybanestoppet i Sandslivegen, rett nedenfor kontorene til Equinor. Dit skal det være lett å komme seg. Det vil bli laget en natursti fra leilighetene i Sandsli 360 ned til og rundt vannet i retning mot bybanestoppet.

- Det skal bygges boliger med naturen som det vakreste utgangspunkt, og da er det viktig å spille på det, og la naturlandskapet få lov til å trekke seg inn mellom husene. Det gir en veldig god bokvalitet å få lov til å bo så tett på naturen, avslutter landskapsarkitekt Grete Evenstad.

Mer om nye boliger på Sandsli 360 her >>

Tilbake

Kontakt:

Ta kontakt

Jeg vil gjerne vite mer om ny leilighet på Sandsli 360.