Ski-Oslo på 11 minutter

Ski-Oslo på 11 minutter

Follo banen er åpnet og med det er reisetiden fra Ski til Oslo halvert. Nå tar togturen fra Ski til Oslo S kun 11 minutter!

På grunn av reduksjonen i reisetid vil flere oppleve en større nærhet mellom Ski og Oslo, slik som man gjør mellom Lillestrøm og Oslo i dag. De som velger å slå seg ned på Skifabrikken vil derfor både kunne kjenne på roen og friheten som småbylivet gir, men få impulsene fra storbyen når man ønsker det.

 

Tilbake