Mathildetunet - kommer for salg

Mathildetunet - kommer for salg

Scroll for å lese mer

Forbehold om illustrasjoner med mer - Les mer

Det tas forbehold om feil i prospekt, nettside, annonser og illustrasjoner.

Alle illustrasjoner er utarbeidet basert på tegninger av fremtidige bygg. Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdige bygg. Elementer og materialer i illustrasjonene kan avvike fra standardleveranse. Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette er for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene og på plantegningene er ikke en del av standardleveransen.

Se prospekt for øvrige forbehold.

Det er kun kjøpekontrakt med vedlegg som er bindende til kjøpet.

Vi gjør nå klart for salgsstart på neste felt i Skårerbyen.

Våre gode venner hos arkitektkontoret HRTB tegner nå ut neste felt i Skårerbyen. Vi har gitt dette gårdstunet navnet Mathildetunet. Her planlegger vi å bygge ca. 200 boliger rundt en stor og luftig gårdshage.
Midt i tunet står signalbygget Mathilde, oppkalt etter Søster Mathilde som også har gitt navn til veinettet rundt.  

Leilighetene bygges etter siste tekniske standard som gir et godt inneklima og lave energikostnader. Leilighetene får stor vindusflater og generøs takhøyde, og kostnadsfritt valg mellom tre interiørkonsepter (inkludert kjøkken). 

Parken bygges ut med boligene, slik at den står ferdig når boligene er klare til innflytting.  

Det planlegges for godt naboskap, med blant annet selskapslokale som man kan benytte sammen eller leie for eget bruk. 

Vi gleder oss til å vise frem prosjektet så snart alle detaljer er på plass! Registrer gjerne din interesse, om du vil holdes oppdatert underveis.

Det planlegges for salgsstart sommeren 2023.

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Mathildetunet - kommer for salg

Boligprosjektene på Skårerbyen