Landskapsarkitektens tanker om Mathildetunet

Landskapsarkitektens tanker om Mathildetunet

Scroll for å lese mer

For landskapsarkitekt Hedda Strand Gardsjord har et av målene med Mathildetunet vært å skape et skjermet, men frodig og innbydende sted å oppholde seg, med tilbud for alle aldersgrupper.

SKJERMET GÅRDSROM

Utearealet i Mathildetunet vil bli et frodig og innbydende sted å oppholde seg. Det er en betydelig og unik kvalitet med et slikt stort gårdsrom, forteller Hedda Strand Gardsjord, landskapsarkitekt i Grindaker.

Her er gårdsrommet skjermet, men portrom og passasjer åpner opp for utsyn og lys. Terrenget bygges også opp for å skape lune, mindre rom i det store gårdsrommet.

Det er tilbud for alle aldersgrupper, fra de aller minste til de litt større. Man kan ligge på gressplenen i solen eller finne skygge under de store trærne. Det blir også lekeareal med sandkasse, sklie og lekehus.

Overvann skal håndteres åpent, både som en viktig funksjonell kvalitet, men også som et attraktivt element i utearealet. Vann ledes til forsenkninger i belegg og videre til frodige vadier og regnbed.

- Vi ønsker å oppnå en god skjerming mellom de private markterrassene på bakkeplan og fellesarealene i gårdsrommet. Store plantefelt med variert beplantning skjermer, men bidrar også til en frodig opplevelse i gårdsrommet.

Grindaker__DS17669.jpg

TRIVSEL INNE OG UTE

Prosjektet har flere innendørs fellesarealer for beboerne. Samspillet mellom innendørs fellesarealer og uterom knyttet til disse har vært viktig i utviklingen av prosjektet.

- En fin kvalitet er utearealet under Mathilde. Dette blir en lun møteplass under tak der beboerne kan samles til fellesaktivieter sommer som vinter.

Les mer: Skårerbyen - et godt sted å vokse opp og å bo gjennom et helt liv.

ET TRYGT STED Å BO

Å skape liv i tilgrensende gater, bidrar til at området som helhet blir et godt og trygt sted å bo. Utearealene foran fellesrommene mot Evalet gate blir naturlige møteplasser for beboerne. Forhager mot Evalet gate i øst skal ha god kontakt med gata og parken på andre siden av gata, samtidig er det lagt vekt på få inn større plantefelt som skille mellom hagene.

- Mathildetunet henvender seg i stor grad mot sør og øst. Samtidig er det essensielt å skape en god overgang mot tilgrensende veier i vest og nord. Det etableres en grønn buffer med trær, avslutter landskapsarkitekten.

Les mer om Mathildetunet

Mathildetunet-eksterior-_Courtyard.jpg

Mathildetunet-eksterior-Sunny_Courtyard.jpg

Tilbake

Kontaktskjema

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om prosjektene på Skårerbyen