Sammen skaper vi gode nabolag

  • Om Selvaag Bolig

For mange er nabolaget et av de viktigste kriteriene for valg av bolig. Selvaag Bolig har bygget gode nabolag i nesten 70 år

En god bolig kjennetegnes av mer enn rene byggetekniske kvaliteter. Bomiljøet er vel så viktig, både innenfor boligens vegger og utenfor. - Selvaag Bolig viderefører arven etter Olav Selvaag. Han revolusjonerte norsk boligbygging med nye måter å bygge på og å sette folks ønsker og behov foran alt annet, og la stor vekt på trivselen også rundt og mellom boligene. I dag legger vi akkurat like stor vekt på avgjørende faktorer for godt bomiljø som beliggenhet, utsikt, lysforhold og støyskjerming – hvis ikke mer, forteller Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig.

 Det sitter i veggene hos Selvaag Bolig at tilpassingsevne, nytenking og nyskaping må dyrkes for å skape boliger folk flest både har råd til og trives i. Dette, kombinert med feltutbygging med stordriftsfordeler, holder kostnadene nede uten at det påvirker kvaliteten på boligene. De bygger dermed gode nabolag fra grunnen av.

 - Større prosjekter gir lavere kostnader per enhet. Man bruker ofte like mye penger på prosjektplanlegging om man bygger 50 eller 200 leiligheter. Vi forespør dessuten mange entreprenører hver gang og velger alltid den som har den beste helhetlige løsningen, og som deler vår visjon om at vi skal bygge gode boliger og nabolag for folk flest til en fornuftig pris, sier Schumann.

 Start et hjem i pluss: Start, Hjem og Pluss

Som en stor og erfaren boligaktør er Selvaag Bolig opptatt av at du får tak i alt du trenger i nærmiljøet ditt. Gode nabolag med flotte utearealer og servicetilbud for beboerne som kafeer, nærbutikker, treningssentre og helsetilbud kjennetegner ofte Selvaag Bolig-prosjekter. Mange steder bygger Selvaag Bolig også ut helt nye områder, og da er erfaring fra å tenke bomiljø fra grunnen av en helt avgjørende suksessfaktor.

 Selvaag Bolig bygger boliger for folk i alle aldre og livssituasjoner, og kaller de ulike konseptene Start, Hjem og Pluss. Respektive løsninger for deg i etableringsfasen, du som skal bygge og bo med dine kjære, eller du som er opptatt av det lille ekstra.

 Hvordan vokser byene videre

Stig Janson, direktør for eiendomsinvesteringer i Selvaag bolig er levende opptatt av Selvaag Boligs rolle i byutvikling:

 - En av suksessfaktorene for et godt nabolag er at det bor nok mennesker der til at man treffer naboer ofte. Det er ofte mindre områder hvor folk kan møtes som skaper et miljø. For mange er det viktig å kombinere det private med det urbane. Vi støtter derfor Oslo kommunes ønsker om å bygge boligområder fra sentrum og utover slik at man knytter seg til eksisterende sosiale og tekniske strukturer. Det er dermed et poeng at det bygges forholdsvis tett.

 - Det er nødvendigvis ikke slik at mye plass skaper trivsel. Det som er avgjørende, er nok mennesker til at det skapes opplevelser, mangfold, gode tilbud av varer og tjenester - alt det mange flytter til byene for å få. I dag er det en utfordring å skape nye deler av byen som klarer å kombinere byggetekniske pålegg med det som faktisk skaper urban trivsel. Men vi er definitivt vårt ansvar bevisst, sier Janson.

 Gode møteplasser

Selvaag Bolig tenker uteareal på to måter. Folk er svært opptatt av sitt private utemiljø, verandaen, balkongen eller hageflekken. I tillegg er det viktig med parkanlegg med blant annet gode lekearealer.

 På Løren og Lørenskog har Selvaag Bolig bygd store parker mellom boligene. I Moss har alle boligene tilgang til sjøen.  På Løren finner du en stor skulpturpark hvor kjente kunstnere fra hele verden har tolket ulike deler av Peer Gynt. Ved Lervig Brygge planlegger de å plante spiselige vekster. Alle er eksempler på ”Selvaag-metoden” som gir deg muligheten til å leve ut boligdrømmen med gode naboer i de rette omgivelsene.

 Selvaag Bolig jobber systematisk med alle faktorene som skaper gode nabolag. Det å bygge lønnsomt skal ikke gå på bekostning av trivsel. Snarere tvert i mot, de to skal henge sammen.

Tilbake