Urbane grendehus gir sosiale nabolag

Urbane grendehus gir sosiale nabolag

Scroll for å lese mer

Grendehus som sosialt samlingspunkt er på vei tilbake i ny, urban innpakning. Stadig flere ønsker å kombinere urbant byliv med sosialt fellesskap, og Mathildetunet planlegges med delingsfunksjoner og tilgang på nabolagsvert.

Ved utbygging av vårt nye boligområde inkluderes det nabolagshus med fellesrom. Denne typen samlingspunkter minner om det historiske grendehuset, som sikrer det praktiske og sosiale når nabolag skal samles til fest og dugnader.

– Vi ser at det nå bygges flere slike urbane samlingspunkter i sameier, nabolag eller for hele bydeler. Vi kan gjerne kalle disse bystuer eller urbane grendehus, sier forsker Gro Sandkjær Hanssen ved By- og regionsforskninginstituttet ved OsloMet.

Behov for felles samlingspunkt

Sandkjær mener det er flere grunner til at grendehuset er på vei tilbake i urban innpakning.

– Sosial samhørighet må jo bygges fra scratch når nye områder av byen utvikles. Sosial samhørighet er viktig for å sikre en sosial bærekraftig byutvikling når byen fortettes, og for å bygge slikt samhold er det behov for lokale arenaer. For å innfri FNs bærekraftsmål, ber mange kommuner nå utbyggerne om å legge til rette for sosiale samlingspunkter innendørs, forteller Sandkjær Hanssen.

By- og regionsforskeren tror kjøperne av nye byleiligheter i økende grad også vil etterspørre slike samlingspunkter.

– Men foreløpig er det jo få eksempler på slike samlingshus, så det må nok bli litt mer kjent som fenomen før det blir et folkekrav om urbane grendehus. Pandemien har nok også bidratt til å øke bevisstheten om hvor viktig det er å tilrettelegge for fysiske, sosiale møter, tror Sandkjær Hanssen.

Rommer alt fra yoga til juleverksted

Prosjektdirektør Line Sophie Wegger i Selvaag Bolig merker allerede at stadig flere ønsker seg denne typen sosiale fellesarealer:

– Vi ser at folk som vil bo i by også spør etter felles nabolagsfunksjoner. De ønsker sosiale samlingspunkter og fellesarealer der de får tilgang til noe mer enn det de har plass til i sin egen leilighet, sier Wegger.

Det er akkurat en slik felles boltreplass alle som flytter inn i Skårerbyen på Lørenskog får nå. «Kongla» er navnet på felleshuset som allerede er i drift, og som del av det planlagte Mathildetunet kommer det to nye felleslokaler.

– I Kongla fins selskapslokaler med storkjøkken, i garasjen ski- og sykkelverksted og det utredes mulighet for treningsrom under Kongla. Vi har satt opp beholdere for mottak av pakker og annen post. Beboerne kan samles til møter, selskap og juleverksted eller rett og slett bare ha et sted å møtes og være sammen, forteller Wegger.

Setter pris på ekstrarommet

For Selvaag Bolig er det liten tvil om at «Kongla» og samlingspunktene i Mathildetunet er en del av fremtidens urbane nabolag. Dette har utbygger også fått bekreftet gjennom en brukerundersøkelse gjennomført i januar 2023. Du kan lese mer om undersøkelsen her.


27spisestue.jpg

Tilbake