Løren - en egen by i hovedstaden

Løren - en egen by i hovedstaden

Løren en ny bydel i Oslo
  • Oslo

I gangavstand til Oslo sentrum gror det frem et urbant og kulturelt nabolag.

Løren var i mange år dominert av industri, kontorer og Løren millitærleir. I 1999 ble leiren solgt, og i tiden etter har Selvaag Bolig skapt boligområdet Lørenbyen. Nå er nabolaget i ferd med å bli et av Oslos mest spennende områder.  

Solveig Sveen fra Betonmast Selvaagbygg er arkitekt bak de nye prosjektene Løren Stasjon og Lørenporten. Hun forteller at urbaniseringen av Løren er viktig.

- Visjonen er å skape en trygg og attraktiv bydel. En by i byen, med en blanding av boliger, arbeidsplasser, og et rikt service-, kultur- og rekreasjonstilbud. Tanken bak området er «de fire T-er: trivsel, tilbud, tilgjengelighet og trygghet.»

Mellom boligene i Lørenbyen ligger Peer Gynt skulpturpark, et flott fellesområde hvor du kan gjøre en reise i kunstens verden. Et annet tilbud er Kanonhallen. En fredet bygning fra 2. verdenskrig som nå er gjort om til kulturhus.

Løren tilbyr det du trenger i ditt daglige liv. I området finner du matbutikker, shoppingmuligheter, restauranter, gode treningstilbud, idrettsanlegg og legesenter. 

Et hyggelig boligområde

Silje Hoftun fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune er prosjektleder for strategisk plan i Hovinbyen, området Løren er en del av.

- Løren er blitt et hyggelig boligområde. For å muliggjøre denne transformasjonen, har store endringer i infrastrukturen vært nødvendig. Ring 3 er lagt i tunnel og ny T-banestasjon har åpnet, forteller prosjektlederen.

- Lørenveien med Løren Torg er blitt et trivelig nærområde, og kommunen og utbyggerne i området arbeider med å skape gode parker, lekearealer og trygge forbindelser både på Løren og til naboområdene. Det er et mål at det skal bli et mangfold av gode steder å bo, arbeide og leve for mennesker med ulike livssituasjoner og preferanser, sier Hoftun.

En aktiv bydel

Oslo kommune gjør flere grep for å utvikle bomiljøet i området. Løren skole pusses opp og utvides, det etableres flotte tur- og sykkelveier i området, og det tilrettelegges for handel og kultur langs Lørenveien. På Løren skal det dessuten etableres en stor aktivitetspark med flerbrukshall for store og små.

Tilbake