Selvaag Bolig skal bygge Fornebu sentrum

  • Fornebu
  • Film
  • Oslo

Selvaag Bolig ASA har kjøpt Koksaområdet, Fornebus fremtidige sentrumsområde, i samarbeid med Trond og Frederik Mohn. Området er på over 80 mål og blir tyngdepunktet i den lokale byen med blant annet endestasjon for T-bane, inntil 2 000 boliger og næring.

Koksaområdet er definert som sentrum på Fornebu av Planrådsgruppen for Fornebu og er et av de viktigste og høyest prioriterte byutviklingsområdene i Oslo-regionen. Området har en utstrekning tilsvarende Kvadraturen i Oslo. Boligene som skal bygges vil ha en samlet salgsverdi på over 10 milliarder kroner.  

- Byutvikling her vil bli et vesentlig bidrag til framtidens bærekraftige byutvikling i Osloregionen, binde Bærum sammen med Oslo og gjøre Fornebu til en lokal by. Vi skal bygge en helt ny bydel og et helt nytt sentrum som innbyggere i både Oslo og Bærum vil bli stolte av. Det blir høy standard på boliger, infrastruktur og uteområder. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven, sier administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig.

Den eksisterende bygningsmassen på området består av fire hangarer, verksteds- og lagerbygg fra tiden da Fornebu var flyplass. Dersom reguleringsprosessen går som planlagt, vil de første boligene på området være klare for salg i 2020.

Prosjektet skal utvikles av Selvaag Bolig ASA i 50-50-samarbeid med Mohn-familien. Selger av eiendommen er Koksa Eiendom.

Fornebulandet. Foto
Tilbake