Grønne Hovinbyen

Grønne Hovinbyen

  • Oslo

Oslo kommune satser på Hovinbyen som Oslo's store vekstområde fremover. I tillegg til titusener av nye boliger, har kommunen fokus på grønne rekreasjonsområder.

Hovinbyen er Oslo's største utviklingsområde, med et potensial på 30-40000 nye boliger og 2,5 millioner kvm næringsareal. Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst, og dekker deler av bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Alna og Bjerke.

Dette innebærer at de grønne arealene i Oslos største byutviklingsområde, blir utvidet med noe som tilsvarer Frognerparken to ganger. Hele 11 parker skal etter planen omslutte den nye Hovinbyen i en grønn ring.

Til sammen vil alle parkene i Hovinbyen dekke et område som tilsvarer Olaf Ryes plass på Grünerløkka cirka 100 ganger, eller 100 fotballbaner, forteller Ellen S. de Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten til Dagsavisen.

Dette er de 11 parkene langs den grønne ringen som er inkludert i den strategiske planen for Hovinbyen:

Løren aktivitetspark, med fokus på større barn og unge.

Hasleparken, en rolig nabolagspark.

Valle Hovin idrettspark, områdets viktigste grønt-, rekreasjons- og idrettsareal.

Trafoparken, en utvidelse av Valle Hovin og nabolagspark for Teisen/Ulven.

Ulvenparkene, som omfatter Ulvenskogen, en skog- og naturpark i tilknytning til Østre Aker kirke og pilegrimsleden, og Ulvenparken, en framtidig park med hovedvekt på idrett, som opparbeides midlertidig i påvente av mer byutvikling.

Parker langs Haraldrudveien.

Sentralplassen på Haraldrud, urbant torg/møteplass.

Risløkka torg, torg ved T-banestoppen.

Økernparken, en rekreativ park sør for Økern sykehjem.

Hovinparken, en grønn, rekreativ familiepark.

Refstad/Løren idrettspark.

Kilde: dagsavisen.no

Tilbake