Deleie - for deg med betjeningsevne, men begrenset egenkapital

Deleie - for deg med betjeningsevne, men begrenset egenkapital

Scroll for å lese mer

For de aller fleste boligkjøpere er lån i bank det viktigste steget på veien mot et nytt hjem. Det kan være utfordrende for den som har betjeningsevne, men ikke kan innfri bankens krav om 15% egenkapital. I samarbeid med Coo tilbyr Selvaag Bolig nå deleie på utvalgte prosjekter.

Coo ble etablert i 2020 og er en ledende og uavhengig tibyder av deleie på brukte og nye boliger i hele Norge. Selskapets visjon er å bekjempe økonomiske og sosiale forskjeller ved å bidra til at flere kan bli selvstendige boligeiere. Målgruppen er personer som har inntekt og betjeningsevne til å håndtere et boliglån, men som likevel mangler deler av egenkapitalen som skal til for å oppfylle utlånsforskriftens krav om minimum 15% egenkapital. Nye boligkjøpsmodeller blir mer og mer vanlig og ventes å vokse betydelig fremover med deleie som en sentral driver. 

Coo investerer inntil 70% av egenkapitalkravet og blir medansvarlig i boliglånet. Slik etableres boligen i et sameie, med forholdsmessige andeler som tilsvarer den andelen av egenkapitalen som boligkjøper og Coo hver for seg investerer. Verdiskapningen kommer fra løpende avdrag på boliglånet og forventet boligprisvekst over tid. På denne måten gir deleie folk som ellers ville stått utenfor boligmarkedet en mulighet til å ta del i sparingen fra en tradisjonell norsk boligøkonomi, først med en andel og etterhvert som eier av hele boligen. 

deleie modell.png

Coo stiller krav til avdrag på boliglånet for at boligkjøper raskest mulig skal komme i posisjon til å kunne eie hele boligen selv gjennom løpende nedbetaling av boliglånet. Boligkjøper disponerer hele boligen og betaler samtidig en leie for den andelen Coo eier. Leien er fast og utgjør en forholdsmessig andel av terminbeløpet på boliglånet. Coo benytter leien til å betjene renter og avdrag på sin andel av boliglånet. Slik blir verdiskapningen alltid fordelt på en balansert måte som samtidig sikrer en trygg, effektiv og forutsigbar vei til fullt eierskap.   

Selvaag Bolig har inngått samarbeid med CoOwner/Coo om å tilby deleie på utvalgte prosjekter, se under for oversikt over hvilke prosjekter det gjelder. Kontakt selger på prosjektet for mer informasjon!

Du kan lese mer om deleie på COO.no.

Tilbake