Magasinet

Hva lurer boligkjøpere på?

Vi spurte selgerne hva boligkjøpere som oftest lurer på. Her kan du se en oversikt over de vanligste spørsmålene med svar.

 -          Hvordan og når skal kjøpet betales?

10% betales ved kontraktsinngåelse, restbeløp betales ved overtagelse.

 -          Hvilke krav stilles til dokumentasjon til finansiering?

For at vi kan akseptere et kjøpstilbud må finansieringen dokumenteres i form av en bekreftelse fra bank.

 -          Hvilke muligheter har jeg som kjøper til å gjøre endringer utover standard leveranse?

Det gis mulighet til å gjøre tilvalg ut fra en fastsatt tilvalgsmeny. Sortimentet og leverandør varierer fra prosjektene.

 -          Er det fastpris eller budrunde?

Alle våre boliger selges til fastpris. De prisene som står i prislisten er de du må betale for boligen. Det er ingen hektiske budrunder, du vet på forhånd hva du må betale for boligen og hva den vil koste deg måned for måned. Det gir deg en trygghet når du skal i banken å søke om lån og forhandle om betingelser.

 -          Når er boligen ferdig?

Ferdigstillelse varier mellom de forskjellige trinnene. Se prospektet for det aktuelle prosjektet eller hør med selger for nærmere informasjon.

 -          Hvordan går jeg frem når jeg har bestemt meg for å kjøpe?

Har du funnet drømmeleiligheten må du fylle ut et kjøpetilbudsskjema hvor du spesifiserer prosjekt, leilighetsnummer og hvordan boligen skal finansieres. Kjøpetilbudsskjema kan lastes ned på våre hjemmesider eller du kan be selger sende det deg. Er du usikker på utfyllingen, kontakt selger.

 -          Hva er forskjellen på BRA og P-rom?

BRA (bruksareal) er bruttoareal (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger.

P-ROM er alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen, for eksempel stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom og éntre.  Garasje, uinnredet kjellerom/loft, boder og andre oppbevaringsrom regnes ikke som P-ROM.

 -          Finnes det en ferdig bygget leilighet jeg kan se?

Som regel holdes våre visninger i visningssentere på tomten til det aktuelle prosjektet, men i visse tilfeller hvor prosjektene bygges over flere trinn og år hender det vi bruker en ferdigstsilt leilighet som visningsleilighet. Kontakt selger for nærmere informasjon.

 -          Kan jeg avbestille eller trekke fra kjøpet?

Etter bustadsoppføringsloven §§ 52 og 53 gis det anledning til å avbestille kjøpet. Kjøper kan også videreselge sin kontraktposisjon inntil 60 dager før overtagelse. For nærmere info, kontakt selger.

 -          Hvilken garantier stiller dere ifm. kjøpet?

Umiddelbart etter kontraktinnngåelse stiller selger sikkerhet for oppfyllelse av kontrakten i samsvar med buofl. § 12. Sikkerheten skal utgjøre

3 % av vederlaget. Fra overtakelsestidspunktet skal sikkerheten økes til 5 % og gjelde i 5 år etter overtakelsen.

 -          Hva kan jeg se på visning?

Alle våre visningslokaler viser modell av prosjektet og illustrasjoner av diverse leilighetstyper. I visse tilfeller vil prosjektet ha en egen visningsleilighet.

 -          Kan jeg få visning utenom de oppsatte tidene?

Vi er fleksible på å vise frem våre prosjektet utenom oppsatte visningstider. Kontakt selger for nærmere avtale.

 -          Kan dere hjelpe meg med finansiering og evt. verdivurdering?

Selvaag Bolig samarbeider med DNB om boliglån og forsikring. DNB har alt du trenger når du skal bytte bolig, og følger deg opp gjennom hele prosessen. Ønsker du verdivurdering av nåværende bolig eller megler til å selge din bolig har vi et samarbeid med Krogsveen. Krogsveen er Norges eldste eiendomsmeglerkjede og tilbyr profesjonell bistand på verdivurdering og salg av boligeiendom.

-         Hva er omkostningene ved kjøp av ny bolig?

Du betaler kun 2,5 prosent dokumentavgift av tomteverdien og ikke av hele kjøpesummen som ved kjøp av bruktbolig.

 -          Er leiligheten selveier eller andel?

Alle våre prosjekter er selveier.

 -          Hva er forskjellen mellom sameie og borettslag?

I et borettslag er det borettslaget som eier og vedlikeholder bygget, mens i et eierseksjonssameie er det hver enkelt sameier som har eierrådighet over boligen.

 -          Hva skjer i perioden fra jeg kjøper til jeg skal overta?

Vårt kundesenter vil holde deg orientert underveis mot ferdigstillelse av boligen med nyhetsbrev og innkallelse til tilvalgmøter etc.

 -          Hvordan og når skal kjøpet betales?

10% betales ved kontraktsinngåelse, restbeløp betales ved overtagelse.

 -          Hvilke krav stilles til dokumentasjon til finansierings?

For at vi kan akseptere et kjøpstilbud må finansieringen dokumenteres i form av en bekreftelse fra bank.

 -          Hvilke muligheter har jeg som kjøper til å gjøre endringer utover standard leveranse?

Det gis mulighet til å gjøre tilvalg ut fra en fastsatt tilvalgsmeny. Sortimentet og leverandør varierer fra prosjektene.

 -          Er det fastpris eller budrunde?

Alle våre boliger selges til fastpris. De prisene som står i prislisten er de du må betale for boligen. Det er ingen hektiske budrunder, du vet på forhånd hva du må betale for boligen og hva den vil koste deg måned for måned. Det gir deg en trygghet når du skal i banken å søke om lån og forhandle om betingelser.

 -          Når er boligen ferdig?

Ferdigstillelse varier mellom de forskjellige trinnene. Se prospektet for det aktuelle prosjektet eller hør med selger for nærmere informasjon.

 -          Hvordan går jeg frem når jeg har bestemt meg for å kjøpe?

Har du funnet drømmeleiligheten må du fylle ut et kjøpetilbudsskjema hvor du spesifiserer prosjekt, leilighetsnummer og hvordan boligen skal finansieres. Kjøpetilbudsskjema kan lastes ned på våre hjemmesider eller du kan be selger sende det deg. Er du usikker på utfyllingen, kontakt selger.

 -          Hva er forskjellen på BRA og P-rom?

BRA (bruksareal) er bruttoareal (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger.

P-ROM er alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen, for eksempel stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom og éntre.  Garasje, uinnredet kjellerom/loft, boder og andre oppbevaringsrom regnes ikke som P-ROM.

 -          Finnes det en ferdig bygget leilighet jeg kan se?

Som regel holdes våre visninger i visningssentere på tomten til det aktuelle prosjektet, men i visse tilfeller hvor prosjektene bygges over flere trinn og år hender det vi bruker en ferdigstsilt leilighet som visningsleilighet. Kontakt selger for nærmere informasjon.

 -          Kan jeg avbestille eller trekke fra kjøpet?

Etter bustadsoppføringsloven §§ 52 og 53 gis det anledning til å avbestille kjøpet. Kjøper kan også videreselge sin kontraktposisjon inntil 60 dager før overtagelse. For nærmere info, kontakt selger.

 -          Hvilken garantier stiller dere ifm. kjøpet?

Umiddelbart etter kontraktinnngåelse stiller selger sikkerhet for oppfyllelse av kontrakten i samsvar med buofl. § 12. Sikkerheten skal utgjøre

3 % av vederlaget. Fra overtakelsestidspunktet skal sikkerheten økes til 5 % og gjelde i 5 år etter overtakelsen.

 -          Hva kan jeg se på visning?

Alle våre visningslokaler viser modell av prosjektet og illustrasjoner av diverse leilighetstyper. I visse tilfeller vil prosjektet ha en egen visningsleilighet.

 -          Kan jeg få visning utenom de oppsatte tidene?

Vi er fleksible på å vise frem våre prosjektet utenom oppsatte visningstider. Kontakt selger for nærmere avtale.

 -          Kan dere hjelpe meg med finansiering og evt. verdivurdering?

Selvaag Bolig samarbeider med DNB om boliglån og forsikring. DNB har alt du trenger når du skal bytte bolig, og følger deg opp gjennom hele prosessen. Ønsker du verdivurdering av nåværende bolig eller megler til å selge din bolig har vi et samarbeid med Krogsveen. Krogsveen er Norges eldste eiendomsmeglerkjede og tilbyr profesjonell bistand på verdivurdering og salg av boligeiendom.

-           Hva er omkostningene ved kjøp av ny bolig?

Du betaler kun 2,5 prosent dokumentavgift av tomteverdien og ikke av hele kjøpesummen som ved kjøp av bruktbolig.

 -          Er leiligheten selveier eller andel?

Alle våre prosjekter er selveier.

 -          Hva er forskjellen mellom sameie og borettslag?

I et borettslag er det borettslaget som eier og vedlikeholder bygget, mens i et eierseksjonssameie er det hver enkelt sameier som har eierrådighet over boligen.

 -          Hva skjer i perioden fra jeg kjøper til jeg skal overta?

Vårt kundesenter vil holde deg orientert underveis mot ferdigstillelse av boligen med nyhetsbrev og innkallelse til tilvalgmøter etc.