Selvaag Bostad AB

Selvaag Bostad AB

Scroll for å lese mer

Selvaag Bolig ASA etablerer regionskontor i Stockholm for å styrke tilstedeværelsen på det svenske markedet. Kontoret ledes av Britta Blaxhult, som kommer fra stillingen som akkvisisjonssjef i Einar Mattsson Prosjekt AB.

Selvaag Bolig har vært tilstede på det svenske markedet siden 2010, gjennom samarbeidsprosjektene Svea Serenad, Svea Fanfar og Sädesärlan med Veidekke. Kontoret opprettes primært for å ivareta Selvaag Boligs eierinteresser i eksisterende prosjekter, men skal også søke etter ny utviklingseiendom.

– Vi er svært fornøyd med at vi har fått Britta Blaxhult med på laget. Vi har hatt en grundig rekrutteringsprosess og hun er den beste kandidaten til å lede denne etableringen. Hun har et bredt kontaktnettverk og unik erfaring både fra byråkrati og tunge utbyggingsselskaper, sier CEO Rolf Thorsen.

Britta Blaxhult er ansatt som leder av det nyoppstartede selskapet i Stockholm. Hun er utdannet sivilingeniør fra KTH og har 30 års erfaring fra bransjen. Hun har blant annet jobbet i NCC, Stockholms stad og Veidekke Bostad, og kommer fra stillingen som akkvisisjonssjef i Einar Mattsson Prosjekt AB. 

– Selvaag Bolig er en langsiktig aktør som lykkes med å skape gode og holdbare bo- og bymiljøer og har effektive byggeprosesser. Det er spennende å få bidra til å bygge opp den svenske virksomheten, sier Britta Blaxhult.

Bolagets första egna markanvisning

Exploateringsnämndens möte den 12 december beslutade att ge en markanvisning för 85 lägenheter till Selvaag Bostad i Årstafältet etapp 5. Selvaag Bostad är ett nystartat och helägt av Selvaag Bolig med målet att utveckla bostadsrätter och äganderätter i Sveriges storstadsområdena. Årstafältet blir Bolagets första egna markanvisning.

Rolf Thorsen, vd för Selvaag Bolig är nöjd med resultatet. - Vi etablerade oss i Sverige i höstas och är nöjda med att ha fått en position på så kort tid. Vi har tillväxtambitioner och tycker att Årstafältet är en idealistisk start för vår etablering.

For mer informasjon:

Britta Blaxhult 
Selvaag Bostad AB

Adr.  Sveavägen 21
Tel:   +46 70 236 89 70
brbl@selvaagbostad.se 

Britta Blaxhult

 

Les historien om Selvaag Bolig her.

Se alle boligprosjektene her.

 

 

Tilbake