Selvaag Bostad

Selvaag Bolig ASA har funnits i projekt i Sverige i 10 år. 2019 etablerades det svenska bolaget Selvaag Bostad AB.

Vi bygger framtidens städer 

Vi utvecklar stadsmiljöer och bostäder som möter framtidens behov och krav och ska vara med och utveckla bostadsbyggandet. Vi bygger bostäder i olika prissegment men för eget ägande som bostadsrätt eller äganderätt.

Vi är bostadsnördar

Efter att ha byggt bostäder i Norge i 70 år startade Selvaag Bolig 2019 det svenska dotterbolaget Selvaag Bostad AB. I moderbolaget finns en gedigen kunskap och erfarenhet från utveckling, försäljning och genomförande av 56 000 bostäder. Att välja Selvaag Bostad som partner är att välja en stabil och pålitlig partner med stor omsorg om projekten och köparna.

Våra hjärtefrågor är hälsa, gemenskap och hållbarhet. Våra projekt ska stödja en hälsosam livsstil. Viktigaste för trygghet och trivsel är att du känner dina grannar och människor i ditt närområde.

Plussbostäder®

Med Selvaag Pluss får du lite av servicen från hotell i din bostad genom extra service, gemenskap, upplevelser och trygghet. I Plussbostäder får du tillgång till en bemannad reception, lobby, gästrum, träningsrum, mötesrum, festmatsal och kök. Sedan 2003 har Selvaag genomför 15 Plussprojekt.

Selvaag Pluss i drift i Sverige:

Kvarteret Sädesärlan

Svea Fanfar

Svea Serenad och Symfoni

Pågående projekt:

Barkabystaden

I Barkarbystaden utvecklar vi cirka 250 Plussbostäder® som kommer att återspegla önskemålen och lokala förutsättningar. Plussbostäder® är hem utformade för vår samtid med funktioner för en hög livskvalité och socialt hållbara livsmiljöer. Planerad salgsstart 2022.

Årstafältet etapp 5 i Stockholm

I etapp 5 i Årstafältet utvecklar Selvaag Bostad ett projekt för bostäder på av ett kvarteren. Detaljplanearbete pågår. Preliminär byggstart 2027.

Slakthusområdet etapp 3

Selvaag Bostad har en markanvisning för bostäder i Slakthusområdets etapp 3. Detaljplanearbetet pågår. Preliminär byggstart 2028.

Kontakt för mer information:

Britta Blaxhult
VD Selvaag Bostad AB    

brbl@selvaagbostad.se                    
+46 70 236 89 70                                                                        

Patrik Eriksson
Prosjektdirektør Selvaag Bolig ASA

pe@selvaagbolig.no 
+ 47 92 09 75 44  

Tilbake