Selvaag Bostad AB

Selvaag Bostad AB

Scroll for å lese mer

Selvaag Bolig ASA etablerar regionkontor i Stockholm för att styrka närvaron på den svenska marknaden. Kontoret leds av Britta Blaxhult, som kommer från tjänsten som markanskaffningschef i Einar Mattson Projekt AB.

Selvaag Bolig har varit närvarande på den svenska marknaden sedan 2010 genom samarbetsprojekten Svea Serenad, Svea Fanfar och Sädesärlan tillsammans med Veidekke. Kontoret etableras primärt för att skydda Selvaag Boligs ägarintressen i befintliga projekt, men kommer också att söka efter nya fastigheter att utveckla.

Vi är väldigt nöjda med att vi har fått Britta Blaxhult på laget. Vi har haft en grundlig rekryteringsprocess och hon är den bästa kandidaten till att leda denna etablering. Hon har ett brett kontaktnätverk och unik erfarenhet från både byråkrati och stora företag inom fastighetsutveckling, säger CEO Rolf Thorsen.

Britta Blaxhult har anställts som VD för det nystartade företaget i Stockholm. Hon är utbildad civilingenjör från KTH och har 30 års erfarenhet från branschen. Hon har bland annat jobbat i NCC, Stockholms Stad, Veidekke Bostad och kommer från rollen som markanskaffningschef i Einar Mattson Projekt AB.

Selvaag Bolig är en långsiktig aktör som lyckas med att skapa goda och hållbara stads- och boendemiljöer och har effektiva byggprocesser. Det är spännande att kunna bidra till att bygga upp den svenska verksamheten, säger Britta Blaxhult.

Bolagets första egna markanvisning

Exploateringsnämndens möte den 12 december beslutade att ge en markanvisning för 85 lägenheter till Selvaag Bostad i Årstafältet etapp 5. Selvaag Bostad är ett nystartat och helägt av Selvaag Bolig med målet att utveckla bostadsrätter och äganderätter i Sveriges storstadsområdena. Årstafältet blir Bolagets första egna markanvisning.

Rolf Thorsen, vd för Selvaag Bolig är nöjd med resultatet. - Vi etablerade oss i Sverige i höstas och är nöjda med att ha fått en position på så kort tid. Vi har tillväxtambitioner och tycker att Årstafältet är en idealistisk start för vår etablering.

Ny markanvisning: Slakthusområdet, etapp 3 

Torsdagen 17 december beslutade Exploateringsnämnden i Stockholms stad att markanvisa ett bostadsrättskvarter till Selvaag Bostad i Slakthusområdets etapp 3. Slakthusområdet är en del av Söderstaden – ett av Stockholms största utvecklingsområden. En blandstad med bostäder, arbetsplatser och service samt ett rikt kulturliv att ta del av. 

Moderbolaget, Selvaag Bolig har lång erfarenhet av större stadsdelsutvecklingsprojekt och har byggt mer än 55 000 bostäder i Norge, främst i Osloområdet, sedan starten 1948. Markanvisningen är bolagets nästa kliv för vidare etablering i Sverige. Sedan tidigare har Selvaag en markanvisning i Årstafältet etapp 5. 

– Det är glädjande att återigen få förtroendet att vara med och utveckla Stockholm. Vi har ambitioner om fler projekt och söker aktivt efter byggrätter. Slakthusområdet är en bra fortsättning på det vi har påbörjat, säger Sverre Molvik, VD Selvaag Bolig. 

Byggstart för etappen planeras till 2027. 

– Slakthusområdet är en väldigt spännande stadsdel med unika möjligheter och vi ser fram emot att att utveckla ett aktivt, tryggt och trivsamt område, säger Britta Blaxhult, Selvaag Bostad. 

For mer informasjon:

Britta Blaxhult 
Selvaag Bostad AB

Adr.  Sveavägen 21
Tel:   +46 70 236 89 70
brbl@selvaagbostad.se 

Britta Blaxhult

 

Les historien om Selvaag Bolig her.

Se alle boligprosjektene her.

 

 

Tilbake